skip to Main Content

In Heemskerk zijn veel mensen actief als lid van een koor, vereniging, vrijwilliger, (amateur)kunstenaar, cultureel ondernemer, etc. Deze actieve cultuurparticipatie is van groot maatschappelijk belang. Als cultuurHUIS willen wij deze groep mensen aan ons binden en hen ondersteunen. 

We richten ons hierbij op het versterken van het netwerk, het opzetten van samenwerkingsactiviteiten en op het zichtbaar maken van de culturele  activiteiten voor een breed publiek.  Voorbeelden hiervan zijn de jaarlijkse cultuurmarkt, de culturele beursvloer en de Ik Toon maand die wij organiseren in samenwerking met de culturele ondernemers, verenigingen en winkeliers.

Onze locatie heeft de functie van een culturele huiskamer waar mensen uit het netwerk elkaar kunnen ontmoeten en ruimtes kunnen huren om hun activiteiten uit te voeren.

Back To Top
X