skip to Main Content

Afspraken met leerlingen en ouders ivm de Coronamaatregelen bij lessen op locatie.

 Voor Cultuurhuis Heemskerk worden de volgende locatie specifieke afspraken met leerlingen/cursisten gemaakt:

 • Ben jezelf of een gezinslid in meer of mindere mate ziek, blijf dan thuis en plan een online-les in met de docent
 • Is je aangeraden om in quarantaine te gaan nav een contactonderzoek, blijf dan thuis en plan een online-les in met de docent
 • In het gebouw en in de lokalen houdt iedereen ouder dan 18 jaar 1,5 meter afstand van elkaar. Kinderen onder de 12 hoeven geen afstand te houden tot elkaar en tot volwassenen. Jongeren van 13 t/m 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden, maar wel bij volwassenen.
 • Ga voordat je naar les komt thuis naar het toilet, toiletten op locatie zijn alleen voor nood beschikbaar
 • Het pand is alleen toegankelijk voor leerlingen/cursisten. Halers/brengers moeten helaas buiten blijven. Het is ook niet toegestaan om in de hal van het gemeentehuis of in ruimtes van de bibliotheek te wachten (een bezoek aan de bibliotheek tijdens openingstijden is uiteraard wel toegestaan)
 • Voor kinderen onder acht jaar en voor de eerste les van nieuwe leerlingen is er een uitzondering, die mogen tot de balie van het cultuurhuis gebracht worden, daar kunnen zij plaats nemen aan een wachttafel en worden ze door de docenten gehaald. De docent brengt ze na de les weer naar de wachttafel waar het kind kan worden gehaald.
 • Ouders van leerlingen die Suzuki lessen volgen mogen wel mee het lokaal in omdat zij een actieve rol in de les hebben.
 • Voor en na de les graag de handen schoonmaken met de aanwezige gel. Gel is aanwezig in de centrale hal en in elk lokaal.
 • Op locatie hangen de meest actuele voorschriften, lees deze en volg deze op
 • Regel zaken met de cursusadministratie zoveel mogelijk per mail of telefoon. Kom alleen langs op afspraak omdat wij een aangepaste bezetting hebben
 • Het koffieapparaat is alleen te gebruiken door medewerkers / docenten van het cultuurhuis
 • Wanneer daar aanleiding toe is kunnen deze afspraken aangepast worden.

 Logistiek

 • Leerlingen gaan het pand binnen door de draaideur en verlaten het pand door de schuifdeur
 • Bij binnenkomst in het gemeentehuis staan looppaden gemarkeerd richting Cultuurhuis en Bibliotheek, deze graag volgen.
 • In het cultuurhuis zijn de looppaden op de vloer getaped. 
 • Wacht bij de ronde tafel bij de balie van het cultuurhuis tot de docent je komt halen. Tenzij je andere aanvullende afspraken met je docent gemaakt hebt.
 • Vermijd ontmoetingen op de gang, wacht even tot de gang vrij is
 • Het is niet toegestaan om binnen op elkaar te wachten of rond te hangen
 • Vermijd kruisverkeer op de trap, personen die naar beneden lopen hebben voorrang. Blijf beneden wachten tot de trap vrij is
 • Volg de aanwijzingen van het docenten en overig personeel op. 

 In het lokaal

 • De docent kan aanvullende afspraken maken, bijvoorbeeld over het schoonmaken van instrumenten, ophalen en wachten
 • Er worden nog altijd geen handen geschud
 • Hang je jas op in het lokaal
 • De regel van 1,5 meter afstand geldt ook tijdens de lessen.
 • In elk lokaal is handgel en virus-dodende spray en papieren doekjes en/of wipes aanwezig. De les-instrumenten van het cultuurhuis worden door leerling of docent schoongemaakt na gebruik 
 • Zingen en blazen in de richting van de docent wordt ten alle tijden vermeden. Aangeraden wordt om bij deze lessen 1,5 tot 2 meter afstand tot de docent te houden.
 • Het is toegestaan handschoentjes en/of mondkapjes te dragen, het is niet verplicht

Ventilatie

 • De lokalen van het cultuurhuis worden uitstekend geventileerd door middel van een WKO-installatie. Dit betekent dat de er constant verse buitenlucht wordt aangevoerd die op duurzame wijze wordt gekoeld of verwarmd. De afgezogen lucht wordt via een separaat kanaal af gevoerd. De lucht circuleert dus niet van lokaal naar lokaal.
 • De afzuiging staat om de ventilatie optimaal te krijgen hoger afgesteld dan normaal. Dit betekent dat het in sommige lokalen wat kan tochten, iets kouder is dan normaal en sommige deuren moeilijk open kunnen gaan (door onderdruk). Houd hier rekening mee door bijvoorbeeld een vest mee te nemen.

 

Back To Top
X