skip to Main Content

Vanaf 25 mei kunnen we de lessen weer opstarten in het cultuurhuis. In ieder geval de lessen voor 1 tot max. 3 leerlingen. Over de groepslessen hebben we nog geen uitsluitsel.

Jullie worden door je eigen docent geïnformeerd of en wanneer de lessen in het cultuurhuis weer starten.

Als de lessen starten dan gelden de volgende afspraken en richtlijnen:

Afspraken
Voor Cultuurhuis Heemskerk worden de volgende locatie specifieke afspraken met leerlingen/cursisten gemaakt:
• Ben jezelf of een gezinslid in meer of mindere mate ziek, blijf dan thuis en plan een online-les in met de docent
• Ga voordat je naar les komt thuis naar het toilet, toiletten op locatie zijn alleen voor nood beschikbaar
• Het pand is alleen toegankelijk voor leerlingen/cursisten. Halers/brengers moeten helaas buiten blijven. Het is ook niet toegestaan om de hal van het gemeentehuis of in ruimtes van de bibliotheek te wachten
• Voor kinderen onder acht jaar en voor de eerste les van nieuwe leerlingen is er een uitzondering, die mogen tot de balie van het cultuurhuis gebracht worden, daar kunnen zij plaats nemen aan een wachttafel en worden ze door de docenten gehaald. De docent brengt ze na de les weer naar de wachttafel waar het kind kan worden gehaald.
• Bij binnenkomst graag de handen schoonmaken met de aanwezige gel. Gel is aanwezig in de centrale hal en in elk lokaal.
• In kantoor-, verkeers- en verblijfruimtes houdt iedereen 1,5 meter afstand
• Op locatie hangen de meest actuele voorschriften, lees deze en volg deze op
• Volg de aanwijzingen van het docenten en overig personeel op
• Wanneer daar aanleiding toe is kunnen deze afspraken aangepast worden.

Logistiek
• Leerlingen gaan het pand binnen door de draaideur en verlaten het pand door de schuifdeur
• Indien er buiten een rij met bezoekers voor de bibliotheek staat kunnen leerlingen van het cultuurhuis langs de rij lopen en het gebouw ingaan
• Bij binnenkomst in het gemeentehuis staan looppaden gemarkeerd richting Cultuurhuis en Bibliotheek, deze graag volgen.
• In het cultuurhuis zijn de looppaden op de vloer getaped.
• Wacht bij de ronde tafel bij de balie van het cultuurhuis tot de docent je komt roepen. Tenzij je andere aanvullende afspraken met je docent gemaakt hebt.
• Vermijd ontmoetingen op de gang, wacht even tot de gang vrij is
• Het is niet toegestaan om binnen op elkaar te wachten of rond te hangen
• Vermijd kruisverkeer op de trap, personen die naar beneden lopen hebben voorrang. Blijf beneden wachten tot de trap vrij is.

In het lokaal
• De docent kan aanvullende afspraken maken, bijvoorbeeld over het schoonmaken van instrumenten, ophalen en wachten
• Er worden geen handen geschud
• Hang je jas op in het lokaal
• De regel van 1,5 meter afstand geldt ook tijdens de lessen.
• Les-instrumenten van het cultuurhuis worden tussen de lessen door grondig schoongemaakt met virus-dodende spray en papieren doekjes en/of wipes
• Zingen en blazen in de richting van de docent wordt ten alle tijden vermeden. Aangeraden wordt om bij deze lessen 3 meter afstand tot de docent te houden.
• Het is toegestaan handschoentjes en/of mondkapjes te dragen, het is niet verplicht

Schoonmaak
Dagelijks wordt voor opening van de locatie het gebouw door de schoonmaakdienst grondig schoongemaakt. Daarbij is extra oog voor alle ‘aanraak oppervlaktes’ zoals deurknoppen, trapleuningen, lichtschakelaars, pompjes, kranen etc. Deze worden s middags extra schoongemaakt. Docenten houden bovendien (in samenwerking met de leerling) het lokaal, de deurknoppen en eventuele instrumenten schoon.

We zijn blij dat we weer een aantal van onze docenten en leerlingen mogen verwelkomen!

Met vriendelijke groeten,

Mirjam du Cloo
Directeur Cultuurhuis Heemskerk

Back To Top
X