skip to Main Content

Kunst en cultuur voor iedereen!

Kunst is een verrijking van het leven. Het stimuleert de creativiteit, geeft plezier en zelfvertrouwen en zorgt voor ontwikkeling. Kunst stimuleert kritisch denkvermogen en zorgt ervoor dat mensen open staan voor andere meningen en nieuwe ervaringen. Van kunst word je een completer mens.
Daarom willen wij zoveel mogelijk kinderen en volwassenen bereiken met ons aanbod.
Kunst is ook een belangrijke sociale factor; kunst verbindt, stimuleert dat mensen actief zijn en zorgt voor nieuwe ontmoetingen. Heemskerk wordt voor al haar inwoners en bezoekers een aantrekkelijker gemeente als er sprake is van een levendige cultuur met optredens en goede locaties waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen genieten van cultuur. Culturele activiteiten dragen bij aan een goed leefklimaat, daarom zetten wij in op brede cultuurparticipatie en ondersteuning van (amateur)kunstenaars en culturele verenigingen.

Juist voor mensen voor wie meedoen in de maatschappij niet vanzelfsprekend is, willen wij activiteiten aanbieden zodat een ieder zich daar vertrouwd bij voelt om ook hun leven te verrijken.

Heb je ideeën, wensen, vragen? Neem dan contact met ons op:

Klik op één van de buttons hieronder voor meer informatie.

Back To Top
X