skip to Main Content

Vind je de dwarsfluit ook zo mooi? Je kunt uiteindelijk zowel klassiek als moderne stukken met de dwarsfluit spelen. Probeer het acht weken uit voordat je met lessen gaat starten.

Bij Cultuurhuis Heemskerk wordt dwarsfluit spelen via de Suzuki methode aangeleerd. Daardoor leer je heel snel en mooie stukken spelen.

De gemoedelijke, speelse manier waarop een kind zijn of haar moedertaal leerde zag Shinichi Suzuki zodoende als een ideale manier om een kind een muziekinstrument te leren bespelen.

Door een kind van jongs af aan alle mogelijke soorten muziek op verschillende wijze aan te bieden, ontstaat er bij een kind grote behoefte om dat na te doen. Hierdoor speelt de ouder een belangrijke rol binnen de Suzuki- methode en is zelf dan ook actief bij de les betrokken. Een kind kan al op zeer jonge leeftijd beginnen met het leren bespelen van een instrument door de ouders de grondbeginselen van het instrument aan te leren, waardoor ze in staat zijn om het kind thuis werkelijk te helpen.

En zoals de eerste woordjes enthousiast worden ontvangen, onthaald men ook de eerste pogingen van een kind om een muziek instrument te bespelen geestdriftig, waardoor het kind wordt gestimuleerd door te gaan en vertrouwen krijgt in zijn of haar kunnen. Het kind krijgt nu een sterke basis waaruit persoonlijke groei mogelijk is.

De Suzuki-methode begint dan ook met een voor het jonge kind natuurlijk proces van horen, nadoen en herhalingen. Belangrijk hierbij zijn de cd’s horend bij de muziekboeken. Door deze cd’s thuis regelmatig te draaien kan het kind het liedje of muziekstuk al dromen. Vervolgens wordt het nagespeeld op het instrument en word door eindeloze herhaling op een speelse manier met het kind geoefend. Het repertoire wordt stapsgewijs uitgebreid en bij de bekende stukken wordt het niveau verbeterd. Het is dan niet meer zuiver technisch, maar doordrongen van hart en geest. Een kunstwerk is de expressie van de persoonlijkheid, de gevoelens en de bekwaamheid van een mens. Het bespelen van een instrument wordt als het ware een tweede natuur. Het leren van de nootnotatie komt mettertijd aan bod.

Het grondbeginsel van de Suzuki-methode is dat iedereen al op jonge leeftijd een muziekinstrument kan leren bespelen. De stelregel daarbij is dat talent niet is aangeboren, het moet worden gevormd. Bekwaamheid wordt getraind en grondig eigen gemaakt door herhaling tot we ze natuurlijk, eenvoudig en gemakkelijk ervaren. Zonder training verkrijgt men geen bekwaamheid. Talent verwerft men door oefening. Men moet blijven oefenen tot het natuurlijk en gemakkelijk wordt. Hoe meer men oefent, hoe beter het resultaat.

Iedereen wordt geboren met een hoog vermogen en door hard werken kunnen we meerwaardige menselijke wezens worden en talent en bekwaamheid verwerven. Via zijn methode hebben inmiddels al vele duizenden kinderen een instrument leren bespelen.

Dwarsfluitles is op maandag en wordt gegeven door Liesbeth Blom.

Startdatum Einddatum Aantal lessen Lesdag Starttijd Eindtijd Docent
28/09/20 23/11/20 8 Maandag 15:00 15:30 Liesbeth Blom Inschrijven

Lesgeld is € 80

Lesgeld (gebaseerd op 35 lesweken)

Het lesgeld zijn gebaseerd op 35 lesweken.

Lesgeld Bedrag
Korte cursus tarief (kennismaking) € 80

Back To Top
X