skip to Main Content

Klachten kunt u schriftelijk indienen bij info@cultuurhuisheemskerk.nl of door een brief te sturen naar Cultuurhuis Heemskerk, Maerten van Heemskerckplein 5, 1964 EZ Heemskerk. .

Meldpunt ongewenst gedrag
De klachtenprocedure ongewenst gedrag vindt u in artikel 7:5 en Bijlage 4 van de CAO Kunsteducatie. Ter uitvoering van deze regeling is door Cultuurconnectie in samenwerking met ArboNed een Meldpunt ongewenst gedrag opgezet. Medewerkers, hun wettelijke vertegenwoordiger(s) en klanten van leden van Cultuurconnectie die de CAO Kunsteducatie toepassen kunnen hier gebruik van maken. Dit Meldpunt voorziet in een centraal meldnummer, professionele vertrouwenspersonen en een klachtencommissie. Incidenten als pesten, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie kunnen uw medewerkers en cursisten 24 uur per dag, 7 dagen per week melden via het Centraal meldpunt vertrouwenspersoon, telefoon 0800-0204 204. De klager, ongeacht of dit een werknemer of een klant is, krijgt dan begeleiding van een professionele vertrouwenspersoon van ArboNed. Ook voorziet de regeling in een onafhankelijke klachtencommissie voor de branche. De privacy van de betrokkene wordt vanzelfsprekend te allen tijde gewaarborgd.

 

Voor informatie en klachten die te maken hebben met privacy en verwerking van gegevens en foto’s verwijzen wij u door naar ons privacybeleid.

Back To Top
X