IEDEREEN MAG MEEDOEN

Iedereen heeft baat bij kunst en cultuur, maar niet iedereen komt er vanzelfsprekend mee in aanraking. Neem de kwetsbaren in onze samenleving, mensen met een verstandelijke beperking bijvoorbeeld, senioren en psychisch kwetsbare mensen. Ook voor hen hebben we structureel jaarprogramma. Deze specifieke doelgroepen hebben meer afstand hebben tot het culturele aanbod. Bijvoorbeeld omdat zij een lichamelijke of geestelijke beperking hebben, niet vitaal en mobiel zijn of onbekend zijn met cultureel aanbod. Het reguliere aanbod is niet altijd geschikt voor deze doelgroepen. Dat kan zijn omdat er meer begeleiding, zorg en aandacht nodig is of dat de randvoorwaarden (locatie, vervoer, groepsgrote) en lesinhoud moeten aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de doelgroep. Daarom hebben we voor deze specifieke doelgroepen extra programma’s in samenwerking met het partners in het sociaal domein.

Zingeving ervaren, perspectief zien, verbinding en betrokkenheid voelen, je kunnen verheugen, deze en vele andere effecten van deelname aan kunst en cultuur zijn allemaal reuze gezond voor een mens. Met onze activiteiten leverden we een belangrijke bijdrage aan een gezonde ontwikkeling van de jeugd, vergrootten van de psychische veerkracht, en droegen we bij aan het voorkomen van eenzaamheid en uitval en preventie van zorgbehoefte.

VOOR KINDEREN & JONGEREN

VOOR VOLWASSENEN

VOOR SENIOREN

PARTNERS

We werken regionaal samen met Bibliotheek IJmond Noord en met (welzijn)organisaties zoals MET Heemskerk, Viva! Zorggroep, Hartenkampgroep, Philadelphia, Goed voor Elkaar, Mee en de Wering en RIBW/KAM om de doelgroep te bereiken en projecten goed op de vraag aan te laten sluiten. Wil je ook met ons samenwerken? Stuur een mail naar info@cultuurhuisheemskerk.nl