OVER CULTUURHUIS HEEMSKERK

Stichting Cultuurhuis Heemskerk is een ambitieuze organisatie die veel kansen ziet en creëert. Wij kijken en reiken altijd verder dan onze opdracht voorschrijft. Nooit staat ons brein stil als het gaat om nieuwe mogelijkheden om cultuurparticipatie voor iederéén te stimuleren, organiseren en/of faciliteren. We geven nieuwe eigentijdse kwaliteitscursussen voor kinderen en volwassenen in het cultuurhuis, we ontwikkelen en bieden aantrekkelijke cultuurprojecten aan voor leerlingen op de scholen en hebben specifieke aandacht en activiteiten voor kwetsbare, oudere en minder-vitale inwoners. Daarnaast rekenen het we het tot onze taak om de Heemskerkse amateurkunst stevig te ondersteunen en de samenwerking met het sociaal domein te bevorderen.

Alles voor een cultureel levendige, inclusieve gemeente met inwoners die mede hierdoor betrokkenheid, levenslust, eigenwaarde en plezier ervaren.

MISSIE EN VISIE

Kunst is een verrijking van het leven. Het stimuleert de creativiteit, geeft plezier en zelfvertrouwen en zorgt voor ontwikkeling. Kunst stimuleert kritisch denkvermogen en zorgt ervoor dat mensen open staan voor andere meningen en nieuwe ervaringen. Van kunst word je een completer mens, daarom willen wij zoveel mogelijk kinderen en volwassenen bereiken met cultuureducatie.

Kunst is ook een belangrijke sociale factor; kunst verbindt, stimuleert dat mensen actief zijn en zorgt voor nieuwe ontmoetingen. Heemskerk wordt voor haar inwoners en bezoekers een aantrekkelijker gemeente als er sprake is van een levendige cultuur met optredens en goede locaties waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen genieten van cultuur. Culturele activiteiten dragen bij aan een goed leefklimaat, daarom zetten wij in op brede cultuurparticipatie en ondersteuning van (amateur)kunstenaars en culturele verenigingen.

Kerntaken

  1. het verzorgen van toegankelijk en kwalitatief cultuuronderwijs voor jonge mensen tot 21 jaar;
  2. het faciliteren en verbinden van het aanbod muziekonderwijs aan volwassenen;
  3. het verzorgen van goede cultuureducatie voor het onderwijs en in de wijk;
  4. het stimuleren van cultuurparticipatie gericht op een breed bereik met specifieke aandacht voor kwetsbare en niet vitale inwoners(groepen)
  5. het ondersteunen van de amateurkunst in Heemskerk

Medewerkers

Mirjam Du Cloo

Directeur

Lisa Kraak

Hoofd cultuur­participatie, PR & communicatie

Saskia Vroom

Hoofd educatie

Mark van der Jagt

Coördinator educatie & Programmering Podium Laurentz

Nikita van den Hazel

Coördinator educatie VO 

Floortje de Vries

Projectmedewerker cultuurparticipatie

Wendy Schouten

Planning & organisatie educatie

Lisette van Gelderen

Cursusadministratie

Ayse Sahbaz

Financiële administratie

Zübeyde Karaburun

Roostering en verhuur

Brandon Struik

Facilitair medewerker

ANBI

Algemene ANBI-gegevens Cultuurhuis Heemskerk

Jaarverslagen

Cultuurhuis Heemskerk – Jaarverslag 2023
Cultuurhuis Heemskerk – Jaarverslag 2022
Cultuurhuis Heemskerk – Jaarverslag 2021
Cultuurhuis Heemskerk – Jaarverslag 2020
Cultuurhuis Heemskerk – Jaarverslag 2019

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2023
Jaarrekening 2022
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2020

Beleidsplan

Beleidsplan 2022

Ondernemingsplan

Ondernemingsplan Cultuurhuis Heemskerk 2017-2021

Certificering

Cultuurhuis Heemskerk is lid van branchevereniging Cultuurconnectie en is gecertificeerd door De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) met Kwaliteit in Beeld.

KvK-nummer 65630424
BTW-nummer NL856194566B01
Bankrekeningnummer NL69 RABO 0309 0938 72