AMATEURKUNST EN CULTUURPARTICIPATIE

In Heemskerk zijn veel koren, verenigingen, dansscholen en andere culturele organisaties en ondernemers actief op het gebied van (amateur)kunst. Veel inwoners zijn hier actief als deelnemer, cultuurmaker of vrijwilliger. Cultuurhuis Heemskerk hecht veel waarde aan een actief cultuurveld in Heemskerk waarbij organisaties samenwerken en zichtbaar zijn om zo zoveel mogelijk inwoners te kunnen laten participeren. Naast de verrijking voor de deelnemers zelf voegt een rijk cultuurklimaat ook veel toe aan de sociale binding van inwoners, het leefklimaat en het vestigingsklimaat voor ondernemers.

We ontwikkelen en organiseren activiteiten voor en samen met het culturele netwerk en denken met de gemeente mee over het cultuurbeleid. We vertegenwoordigen de Heemskerkse amateurkunst voor provinciale en landelijke steunorganisaties zoals Plein C en het LKCA. We blijven op de hoogte van landelijke ontwikkelen en geven deze indien relevant door aan het cultuurnetwerk Heemskerk.

In het voorjaar van 2021 hebben we een mooie glossy gemaakt over Cultuur in Heemskerk. In dit bijzondere magazine komen Heemskerkers aan het woord en in beeld, die op diverse manieren actief zijn met kunst en cultuur. Dit magazine is tot stand gekomen door lokale schrijvers, fotografen en vormgevers. Neem gauw een kijkje: Cultuur in Heemskerk.

Wil je je ook bij ons culturele netwerk aansluiten?