skip to Main Content

Informatie betreffende Speel-mee-korting 2018/2019

Het is mogelijk om korting aan te vragen wanneer u  maximaal 150% van het minimum inkomen ontvangt en voldoet aan onderstaande voorwaarde. Maximaal kunt u € 100,- Speel-mee-korting ontvangen per kind wanneer uw kind is ingeschreven voor een heel lesjaar (35 lesweken).  Voor een korte cursus kunt u gebruik maken van 20% Speel-mee-korting.

Voorwaarden

 • Een leerling is jonger dan 21 jaar.
 • De leerling is het afgelopen jaar ingeschreven voor privélessen of samenspelgroepen / ensembles bij Cultuurhuis Heemskerk.
 • U maakt een kopie van uw inkomsten en bij samenwonen ook van uw partner (loonstrook, uitkeringstoekenning).
 • U moet bijgevoegd formulier “Speel-mee-korting 2018/2019” compleet ingevuld, samen met de kopie(-en) van uzelf en uw eventuele partner inleveren bij de administratie van Cultuurhuis Heemskerk of digitaal opsturen naar info@cultuurhuisheemskerk.nl.
 • Als binnen uw gezin meerdere leerlingen zijn ingeschreven bij Cultuurhuis Heemskerk, dan is één aanvraag voldoende.
 • Vermeld u op het formulier alle namen van de leerlingen voor wie u Speel-mee-korting wilt aanvragen.
 • Voor vragen kunt u telefonisch of per e-mail informatie inwinnen bij Cultuurhuis Heemskerk,
  tel. 0251 836003, e-mail: info@cultuurhuisheemskerk.nl.

Wat moet u doen om korting te krijgen?

 • U vraagt de korting over 2018/2019 aan vóór 1 december 2018.
 • U vult het formulier ‘Speel-mee-korting 2018/2019’ volledig en naar waarheid in.
 • Heeft u uw kind later aangemeld, dan heeft u naar rato recht op de korting.
 • U maakt een kopie van uw inkomsten en bij samenwonen ook van uw partner. (loonstrook, uitkeringstoekenning)
 • U moet bijgevoegd formulier “Speel-mee-korting 2018/2019” compleet ingevuld, samen met de kopie(-en) van uzelf, uw eventuele partner inleveren aan de administratie van Cultuurhuis Heemskerk of digitaal opsturen naar info@cultuurhuisheemskerk.nl
 • Vergeet niet het formulier te ondertekenen.

Hoe gaat dit bij inschrijving voor meerdere leerlingen per gezin?

 • Als binnen uw gezin meerdere leerlingen zijn ingeschreven bij Cultuurcentrum Heemskerk, dan is één aanvraag voldoende.
 • Vermeld u op het formulier alle namen van de leerlingen waar u Speel-mee-korting voor wilt aanvragen.

Proeflessen

Wij nemen z.s.m. contact met u op.

Opzeggen

Het opzeggen van een jaarcursus dient altijd schriftelijk te gebeuren. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@cultuurhuisheemskerk.nl of door een brief te sturen naar
Cultuurhuis Heemskers
Maerten van Heemskerckplein 5
1964 EZ Heemskerk.

Hebt u nog vragen?

Voor vragen kunt u telefonisch of per e-mail informatie inwinnen bij Cultuurhuis Heemskerk,
tel. 0251 836003, E-mail: info@cultuurhuisheemskerk.nl

 

Download hier het formulier

Back To Top
X