Skip to content

Introductie

De stichting Cultuurcentrum Heemskerk heeft een brede doelstelling; Het stimuleren van de cultuurparticipatie in Heemskerk. Innovatie is gericht op een breed bereik, op het toegankelijk maken van cultuuronderwijs via scholen en sociale partners en op het stimuleren van een levendig cultureel klimaat in Heemskerk. De organisatie werkt gedeeltelijk projectmatig en fungeert als netwerkpartner en facilitator voor de Heemskerkse amateurkunst.

De organisatie is in augustus 2016 gestart als de verzelfstandiging van de gemeentelijke Muziekschool Heemskerk.  Met de verhuizing in december 2017 naar een gezamenlijk onderkomen met de bibliotheek en het gemeentehuis is de nieuwe naam: Cultuurhuis Heemskerk geïntroduceerd.

Visie

Kunst is een verrijking van het leven. Het stimuleert de creativiteit, geeft plezier en zelfvertrouwen en zorgt voor ontwikkeling. Kunst stimuleert kritisch denkvermogen en zorgt ervoor dat mensen open staan voor andere meningen en nieuwe ervaringen. Van kunst word je een completer mens, daarom willen wij zoveel mogelijk kinderen en volwassenen bereiken met cultuureducatie.

Kunst is ook een belangrijke sociale factor; kunst verbindt, stimuleert dat mensen actief zijn en zorgt voor nieuwe ontmoetingen. Heemskerk wordt voor haar inwoners en bezoekers een aantrekkelijker gemeente als er sprake is van een levendige cultuur met optredens en goede locaties waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen genieten van cultuur. Culturele activiteiten dragen bij aan een goed leefklimaat, daarom zetten wij in op brede cultuurparticipatie en ondersteuning van (amateur)kunstenaars en culturele verenigingen.

 Kerntaken

  1. het verzorgen van toegankelijk en kwalitatief cultuuronderwijs voor jonge mensen tot 21 jaar;
  2. het faciliteren en verbinden van het aanbod muziekonderwijs aan volwassenen;
  3. het verzorgen van goede cultuureducatie voor het onderwijs en in de wijk;
  4. het stimuleren van cultuurparticipatie gericht op een breed bereik met specifieke aandacht voor kwetsbare en niet vitale inwoners(groepen)
  5. het ondersteunen van de amateurkunst in Heemskerk

Algemene gegevens ANBI-publicatieplicht

Algemene ANBI-gegevens Cultuurhuis Heemskerk

Jaarverslagen

Cultuurhuis Heemskerk – Jaarverslag 2023
Cultuurhuis Heemskerk – Jaarverslag 2022
Cultuurhuis Heemskerk – Jaarverslag 2021
Cultuurhuis Heemskerk – Jaarverslag 2020
Cultuurhuis Heemskerk – Jaarverslag 2019

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2023
Jaarrekening 2022
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2020

Beleidsplan

Beleidsplan 2022

Ondernemingsplan

Ondernemingsplan Cultuurhuis Heemskerk 2017-2021


Certificering

Cultuurhuis Heemskerk is lid van branchevereniging Cultuurconnectie en is gecertificeerd door De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) met Kwaliteit in Beeld.

KvK-nummer 65630424
BTW-nummer NL856194566B01
Bankrekeningnummer NL69 RABO 0309 0938 72

Back To Top