Skip to content

Op 9 mei wordt tijdens een feestelijke bijeenkomst voor alle Cultuurcoördinatoren van de Heemskerkse basisscholen de nieuwe educatie brochure ‘Cultuur op School 2023-2024’ gepresenteerd.

Team educatie van het Cultuurhuis Heemskerk heeft de afgelopen maanden veel nieuwe voorstellingen bezocht en gesprekken met diverse kunstvakdocenten en culturele partners gevoerd. Al deze gesprekken en presentaties hebben geleid tot een zeer divers aanbod waarin ook een aantal maatschappelijke thema’s terug te vinden zijn zoals inclusie, generaties, rolpatronen, diversiteit in culturen, kansengelijkheid en klimaat.

  • Een mooi voorbeeld bij het thema inclusie en (thuis)cultuur is het nieuwe project dat Pauline van Vliet van Stichting Kist samen met vormgeefster Gaia Nuissl heeft bedacht rondom het thema van de Kinderboekenweek ‘Bij mij thuis’.
  • In het project ‘Welkom thuis op school’ gaan de kinderen aan de hand van een aantal thema’s als eten, slapen en geur onderzoeken wat thuis voor hen betekent en maken ze in een soort kijkdoos een eigen mini-thuis. Alle mini-huizen worden tot een groot bouwwerk van huisjes omgevormd en aan het eind van het project tentoongesteld in de eigen school.
  • Een aantal voorstellingen gaat over het doorbreken van rolpatronen. Zo gaat de kleutervoorstelling ‘Ridder Ridder’ over een jongen en een meisje die samen een sprookje gaan spelen en eigenlijk niet blij zijn met hun traditionele rol: het meisje wil een stoere held zijn en de jongen wil graag prinses zijn, maar ja… hoe lossen ze dat op?
  • Verder zijn in de brochure uiteenlopende workshops te vinden zoals druktechnieken, dansend de wereld rond, tafeltekenen met senioren, muziekproductie en documentaire maken. Ook kunnen scholen vanuit iedere kunstdiscipline workshops op maat aanvragen rondom een thema waar op school mee gewerkt wordt. Ook leerkrachten kunnen kiezen uit verschillende cursussen en scholingsbijeenkomsten zoals de jaarlijkse Cultuurconferentie, Betekenisvol Film kijken of Ukelele spelen.

Cultuurhuis Heemskerk  gaat de komende weken in gesprek met alle directies en cultuurcoördinatoren van de scholen om extra toelichting te geven en de scholen te adviseren bij het maken van keuzes. Hierdoor kunnen scholen hun cultuuronderwijs zo goed mogelijk laten aansluiten bij hun eigen onderwijsvisie en de thema’s waar ze mee werken. Cultuuronderwijs is zo niet alleen leuk maar ook betekenisvol.

BEKIJK DE BROCHURE EN HET INSCHRIJFFORMULIER>>

Back To Top