skip to Main Content

De afdeling onderwijs van Cultuurhuis Heemskerk ondersteunt de scholen in de gemeente bij zo’n beetje alles wat er op kunst en cultuur op school gebeurt. Hierbij werken beide coördinatoren onderwijs, Nanda Groen en Saskia Vroom, nauw samen met de Stichting Welschap (Brede Schoolactiviteiten) en alle lokale cultuuraanbieders.

Ieder jaar brengen we een brochure uit met voorstellingen, workshops en brede school activiteiten. In overleg met de scholen wordt een samenhangend programma samengesteld waarbij leerlingen naar voorstellingen of tentoonstellingen gaan, leerlingen deelnemen aan actieve workshops onder schooltijd en ook na schooltijd nog verder kunnen gaan met aanvullende lessen in de brede school.

Doordat er steeds meer samengewerkt wordt met lokale aanbieders, zoals bijvoorbeeld de dansscholen, de St. Kasteeltuinen Assumburg of de HKH maken de leerlingen kennis met heel veel cultuur binnen hun eigen gemeente.

Naast de aanbodbrochure ondersteunt de afdeling onderwijs ook de scholen bij het aanvragen van subsidies en het ondersteunen van de scholen bij het structureel inzetten van muziek- dans – of theaterlessen op school. Zo zijn er momenteel 5 basisscholen die samen met het Cultuurhuis subsidie hebben aangevraagd en zijn er nog twee andere bezig om subsidie aan te vragen vanuit de regeling Muziekimpuls. Hiernaast organiseert het Cultuurhuis ook jaarlijks samen met het Centrum voor de Kunsten Beverwijk een muziekconferentie in het Kennemer Theater.

Scholen kunnen ook altijd voor programma’s op maat terecht bij het Cultuurhuis. Soms wordt er een vakdocent gezocht die op school kan komen lesgeven, of gaat de school een project uitvoeren waarbij ze graag ondersteuning wil krijgen.

Het Rinket is een van de scholen die gebruik maakt van een landelijke subsidie regeling Cultuur Educatie met Kwaliteit. De school is afgelopen jaar gestart met het structureel invoeren van muzieklessen, ondersteund door het Cultuurhuis. Olga Hasenack, cultuur coördinator op het Rinket, zegt hierover:

‘Het is zo belangrijk om kinderen kennis te laten maken met dingen die ze van huis uit niet zouden zien of horen. We werken nu met een muziekmethode, daar zien we nu al effect van. We hebben een geweldige muziekkast met heel veel instrumenten. Je merkt dat er meer wordt gezongen en meer muziek gemaakt!’

Back To Top
X